Monday, December 5, 2016

NILAI KIMIA XIB 2015/2016


REKAFITULASI NILAI TAHUN PELAJARAN 2015-2016

KELAS                             :  XI B                                                                        K K M                    :  70
MATA PELAJARAN       :  KIMIA                                                                    SEMESTER            :  GANJIL dan genapNilai Rapor Ganjil
Peringkat Ganjil
(1-14
Selisih
Nilai
Rapor Genap
Peringkat genap
(1-13)
No
NAMA MURID


1
Aisyah Amini
70
14
+4
74
10
2
Ana Fitria
78
9
-2
76
9
3
Annisa
79
8
-2
77
7
4
Ayu Yolanda
77
10
-1
76
9
5
Cendy Lestari
77
10
-1
76
9
6
Dian Rahmasari
82
5
+1
83
2
7
Ela Marwati
74
12
-8
66
13
8
Faiza
84
4
-3
81
4
9
Fitrah
77
10
+1
78
7
10
Fitri Ramadhani
71
13
0
71
12
11
Humairoh
91
1
-4
87
1
12
Husnul Mubarokah
91
1
-4
87
1
13
Intan Novianti
89
2
-3
87
1
14
Lalilatul Maghfiro
80
7
+2
82
3
15
Lusta Apriana
81
6
-2
79
6
16
Martina eka putri
77
10
0
77
8
17
Melisa
70
14
+1
71
12
18
Mudifatul Jawiyah
78
9
-7
71
12
19
Mudwiyah
76
11
+
79
6
20
Novalia Apriyani
71
13
+2
73
11
21
Nurul Izza
74
12
+5
79
6
22
Raudhatul Husna
81
6
+1
82
3
23
Reno Miftahul Hasanah
76
11
+2
78
7
24
Rian Rizky
76
11
0
76
9
25
Rini Agustina
78
9
-2
76
9
26
Ristiani
87
3
-5
82
3
27
Rizki fajriah R
84
4
-4
80
5
28
Roza Anggraini
79
8
-6
73
11
29
Sarina
77
10
-1
76
9
30
Sekar Setiani
79
8
+1
80
5
31
Septiyani Saputri
76
11
0
76
9
32
Siti Harsiyah
81
6
-4
77
7
33
Yanti
79
8
-2
77
7
34
Yuni Pertiwi
70
14
+4
74
10

JUMLAH NILAI
2671,9


2631


NILAI RATA-RATA
78,59


77


NILAI TERTINGGI
91,3


87


NILAI TERENDAH
70,35


66

No comments:

Post a Comment